free simple site templates

KÖZÖSEN BALMAZÚJVÁROSÉRT
KAMPÁNYPROGRAM

Hegedűs Péter - Kampányprogram

KÖZÖSEN BALMAZÚJVÁROSÉRT
KAMPÁNYPROGRAM
2019

TARTALOMJEGYZÉK

1. A lakosság közérzetét javító intézkedések
2. Tervezett fejlesztések az egészségügyben
3. Gondoskodunk a legkisebbekről 
4. A Szociális háló Balmazújvároson 
5. Új alapokon a városi sportélet
6. Fejlesztési tervek
7. Pályázatok

Töltse le a kampányprogramot pdf kiadvány formájában.
Ehhez kattintson a képre vagy a szöveg alatti linkre.

Hegedűs Péter

1. A lakosság közérzetét javító intézkedések

• Folytatjuk a buszmegállók fedett várakozóinak gyártását.
• A Bimbó köznél és a Kalmár iskolánál forgalom átszervezéssel javítjuk a csúcsforgalmi közlekedés biztonságát.
• Az Árpád utcai református iskolai kijárat környékére fekvőrendőrt tervezünk.
• A megtervezett és engedélyezett zebrákat megvalósítjuk, szükség szerint tervezünk még a városba.
• A főtéri parkot tovább csinosítjuk: tervezünk szökőkutat, köztéri találka órát a fiataloknak, kismamás pihenő sarkot, fedett filagóriát szék és padsorokkal, amely kisebb kulturális előadásokra és szabad téri esküvőkre is alkalmas, köztéri 3 szintes ivó kutat (felnőtt, gyerek, kutya számára), környezetbe illeszkedő nyilvános WC-t a művelődési ház oldalában.
• Fákat telepítünk és padokat helyezünk ki a COOP ABC előtti üres területre.
• Kijavítjuk a K&H bank sarkánál a járdát, megszüntetjük azon a szakaszon eső esetén kialakuló óriási víztócsákat, ugyanezt a javítást elvégezzük a művelődési ház előtti bicikli tárolónál .
• Kulturált biciklitárolást alakítunk ki a gimnázium előtt.
• Kisebb pihenő területeket alakítunk ki a város különböző területein padokkal, árnyat adó fákkal és néhány játékkal.
• Bővítjük a játszóteret a Daruban,a Bocskai úti lakótelepen, a szigetkerti Zrínyi utcában
• Keressük a lehetőségét egy kutyabarát játszótérnek.
• Fejleszteni szeretnénk a kastélykerti színpadot és alkalmassá tenni szabadtéri színházi előadás lebonyolítására is.
• A nádudvari utca és a kiskútújsor közötti terület egy részét fasorral tervezzük leválasztani. A leválasztott részre kondi parkot és játszóteret tervezünk telepíteni.
• Megtervezzük a lakókörzetek éves tervszerű felújítását. A munka magába foglalná a vízelvezetés, járdák, utak karbantartását, fák telepítését, ill. minden egyéb közérdekű lakossági bejelentésen alapuló javításokat. Évről évre haladna a program körzetről
körzetre, a körzeti képviselők felügyeletével és segítségével.
• 13 parkolót tervezünk a polgármesteri hivatal belső udvarára, így a dolgozók által elfoglalt parkolók száma csökken a közterületen, nő az ügyfél parkolás lehetősége.
• Évente minimum 1 km utat szeretnénk leaszfaltozni saját erőből, így az 5. év végéig minden utca aszfaltozva lenne a városban. Fontos helyszín lesz a központi lakótelepünk és a debreceni úti bérházak belső parkoló része, ahol az utakat javítás után aszfaltozni fogjuk.
• A már megnyitott zöldhulladék átvevő pontot tovább szeretnénk fejleszteni, szélesebb lehetőséget biztosítani ezáltal a lakossági szelektív hulladék gyűjtésnek.
• Tervezzük fejleszteni a karbantartó és munkagép parkunkat:
• nagyobb teljesítményű fűkasza adaptert és a hozzátartozó munkagépet is tervezünk beszerezni
• beton és aszfalt zúzalék készítő gépet szeretnénk beszerezni. Segítségével a városban keletkezett tiszta beton, tégla és aszfalt hulladékot ledarálnánk és az útpadkák javítására használhatnánk
• A MÁV-tól vásárolt talpbeton segítségével a külterületi dűlő utak sárrázóit rendbe hozzuk, ezáltal csökkentve az őszi és tavaszi sáros utak miatti közúti balesetek esélyét.
• Vásárolunk egy nagyobb és egy kisebb buszt, melyek segíthetnének az óvodásaink,
iskolásaink, civil művészeti csoportjaink és sportolóink szállításában.
• A város számára tervezünk egy fesztivál teret,a Kadarcs déli részére, ahol nyáron zenés programok, télen lehetőség szerint mobil korcsolya pálya kerülne kialakításra.

Hegedűs Péter

2. Tervezett fejlesztések az egészségügyben

• Felmérjük az orvosaink munkakörülményeit, meghallgatjuk jobbító javaslataikat a betegellátás javítására, hiszen ők a szakemberek.
• Legnagyobb feladatnak tartom a város népegészségügyi felmérésének, majd az erre alapozott népegészségügyi tervének az elkészíttetését. Javítanunk kell a lakosok általános egészségügyi állapotán.
• Fontos feladat a szűrő vizsgálatok típusainak növelése és rendszeres elérhetősége. Egy idejében felismert betegség gyógyulási esélyei sokkal jobbak.
• Az orvosi ügyeletet vissza helyezzük az eredeti helyére, a mentőállomás épületébe.
• A védőnői szolgálatot lehozzuk a mostani ügyelet helyére. A kisgyermekes szülők dolgát is jelentősen megkönnyítjük, hiszen a vizsgálatokra nem kell az emeletre babakocsizni, és az esetenkénti zsúfoltság is megszűnne.
• A gyermekorvosi rendelők szintjén így felszabadulna 2 rendelő. Ez lehetőséget adna arra, hogy minden házi gyermekorvosunknak önálló rendelője legyen.
• A különálló rendelők lehetőséget adnak új gyermek szakrendelések beindítására.
• Tervek szerint gyermek pulmonológiai, neurológiai és általános gyermekgyógyászati rendelést hozunk létre.
• Tervezünk egy un.”kis trauma”-t létrehozni, mellyel jelentősen megkönnyítenénk a kisebb háztartási vagy egyéb balesetek ellátását a lakosság számára. Rendelkezünk sebészeti műtővel, létrehozható gipszelő helyiség és egyéb szükséges feltétel.
Nem kellene a lakosoknak hosszú órákat eltölteni Debrecenben az ellátásra várva. Természetesen ez csak az orvosok döntése alapján lehet választható alternatíva.
• Nagy szükség van egy betegirányító rendszerre, hiszen állandó probléma a lakosok részéről az orvosi rendelők telefonos elérhetősége. Nincs megfelelő információs kapocs az orvosok és a betegek között. Szeretnénk létrehozni és az orvosokkal
együttműködve üzemeltetni egy valódi betegközpontú irányító rendszert.
• A vérvételi labornál kiépítünk egy új behívási rendszert és így ott is javulnak majd a várakozási körülmények.
• Az épület tetőzetét a sorozatos panaszok miatt átvizsgáltattuk, sok helyen javításra szorul. Ezeket a javításokat is el szeretnénk kezdeni.

Hegedűs Péter

3. Gondoskodunk a legkisebbekről

• Folytatjuk a közérzet és légzésjavító foglalkozásokat a város minden óvodájában és a bölcsődében, a megvásárolt só klíma generátor segítségével.
• A darusi óvodánál szeretnénk a parkolót bővíteni.
• Folyamatosan átvizsgáljuk a kültéri fa játékokat a balesetek elkerülés érdekében.
• Segítjük a tagóvodák pályázati lehetőségeit a készségfejlesztő és egyéb, játék eszközállomány bővítése érdekében.
• Szakmailag jól illeszkedő képzésekhez biztosítunk támogatást az óvoda pedagógusok részére az egész tanévben.
• Gondoskodunk az óvodásaink vízhez szokatásának feltételeiről.
• Maximálisan kihasználjuk a Bozsik programhoz, a meglévő óvodai tornatermünket.
• Újra indítjuk az „ovi” KRESZ oktatást.
• Szükség lesz a Kossuth utcai óvoda nyílászáróinak cseréjére, tervezzük a kivitelezését.
• Amennyiben nyer a bölcsődei férőhely bővítésére beadott pályázatunk, úgy a Vörösmarty utca 1/a épületben kialakítunk egy 24 gyermek befogadására szolgáló bölcsődét.
• Lengyel testvér városunkkal, már felvettük a kapcsolatot, hogy újra élesszük az óvoda pedagógusi szakmai tapasztalat cserét.
• Lehetőség szerint minden évben növeljük az udvari játékok számát minden óvodában és a bölcsődében.
• Támogatjuk az intézmény olyan programjait, amelyekkel a szülők és az óvoda kapcsolatát vonják szorosabbra.
• A következő intézményvezetői pályázat elbírálásakor is az eddigi demokratikus gyakorlatot követve, súlyozottan figyelembe vesszük a szülők, dolgozók és szakmai bíráló bizottság állásfoglalását.

Hegedűs Péter

4. A Szociális háló Balmazújvároson

• Célunk, hogy minden rászoruló részére tudjon az önkormányzat segítséget nyújtani, a teljesítőképességünkhöz igazodva.
• Azok számára, akik még otthonukban elláthatók a házi segítségnyújtás kapacitásának bővítése jelenthet megoldást, ha erre a településen igény mutatkozik.
• Az egyedülélő idősek és hozzátartozóik számra biztonságérzetet ad, ha az idős, beteg személy rendelkezik olyan jelzőszerkezettel, amin riasztani tud szükség esetén. Ez a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ami nem kötelező önkormányzati feladat, ezért megoldható más szociális ellátást nyújtó szervezet által nyújtott
szolgáltatással.
• A más szervezetek, pl. egyházak által nyújtott szociális ellátást is a balmazújvárosiak veszik igénybe, ezzel a szociális hálót erősítik, ezért támogatandó ez a tevékenység.
• A Balmazújvárosi Nefelejcs I dősek Otthona üres férőhelyeire hosszasan kell várakozni, tudomásom szerint akár éveket. Fontos lenne pedig, hogy ha az idős embert ki is kell mozdítani a saját otthonából, legalább azon a településen tudjon maradni, ahol a családja él, hogy a kapcsolattartása egyszerűbb maradjon, hogy
akár minden nap tudjanak találkozni. I ndokolt lenne tehát az idősotthoni férőhelyek bővítése, viszgáljuk ennek a lehetőségét.
• Tervezzük egy nyugdíjas ház létrehozását. A nyugdíjas ház és az idősek otthona között lényeges különbség van. A nyugdíjasház nem szociális ellátás, az minden nyugdíjas számára nyitva áll, általában egy kisebb lakás vagy lakrész használati jogát kell megvásárolni, és aztán havonta bérleti díjat fizetni. A havi díj összege függ az igénybe vett szolgáltatásoktól.
• A gyermekjóléti szolgálat tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása továbbra is kiemelt feladat. A munkatársak kiégése, a tehetetlenség érzése miatt kialakult frusztráltság miatt szükséges a segítő szakmában dolgozók részére a megsegítés, szupervízió biztosításával.
• A gyermekvédelmi törvényben viszonylag újonnan került bele, a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaként a Biztos Kezdet G yerekház és a Tanoda.
• A törvény szerint: „A Biztos Kezdet G yerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását
kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.”
„A tanoda olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal felnőttek számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi
felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó, prevenciós szolgáltatás, amely az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején kívül, valamint a tanítási szünetekben segíti elő a szociokulturális hátrányok kompenzálását, a tanulmányok folytatását, a társadalomba való sikeres beilleszkedést, az életpálya-tervezést és a szabadidő hasznos eltöltését.”
• Szeretném, ha megvizsgálnánk – az érintettek véleményének kikérése után –, hogy hogyan, milyen paraméterekkel tudnánk ezeket megvalósítani. A magasabb egyházi finanszírozás miatt lehetne valamelyik egyházzal együttműködni az ügyben.
• Az intézményes formák mellett tervezünk egy szociális krízisház kialakítását, a mélyszegénységben élő családok gyermekei számára, amelyet felszerelünk az alapvető háztartási eszközökkel, és ott foglalkozásokat tartanának az együttműködő szervezetek, illetve lehetővé tennénk a tisztálkodást, valamint a mosást is. Az udvaron lehetne kialakítani játszóteret is.

Hegedűs Péter

5. Új alapokon a városi sportélet

• Létrehozzuk a Városi sportegyesületet különböző szakosztályokkal (kosárlabda, kézilabda labdarúgás, tenisz, asztalitenisz, röplabda, úszás, kerékpár, testépítés, íjászat, karate stb.).
• Össze kell fogni az amatőr sportot és így nagyobb eséllyel kerülhetnek ki, komoly eredményeket felmutató sportolók az országos, vagy nemzetközi szintérre.
• Újra előtérbe kell hozni a tömegsportot, akár a dolgozó felnőtteknek is.
• Ésszerű és takarékos gazdálkodás mellett, színvonalas sportéletet tervezünk működtetni a városban.
• Távlati cél egy új sport és rendezvény központ építése, hiszen attól, hogy megveszünk egy meglévőt, még nem fejlődik a város.
• Megnyitjuk a sportpályáink kapuját a sportolni vágyó újvárosiak előtt.
• A labdarúgó utánpótlás-nevelésünkben a sport szakgimnázium tanulói mellett elsősorban az újvárosi fiatalok képzését, a sport velük való megszerettetését helyezzük előtérbe.
• A sportolók utaztatását, versenyeztetését saját autóbusszal akarjuk segíteni.

Hegedűs Péter

6. Fejlesztési tervek

A tervek két részre oszthatóak. Az egyik a városi infrastruktúra, a másik a gazdasági infrastruktúra fejlesztése

Városi infrastruktúra Fejlesztés
• Bővítjük a szennyvíz hálózat kapacitását.
• Modernizáljuk az ivóvíz hálózatot, és megtervezzük a régi csővezeték rendszer cseréjét.
• Bővítjük az elektromos hálózatot.
• Stabil, nagysebességű internet kapcsolat kiszolgáló rendszert építünk ki.
• Szorgalmazzuk a városközpontot elkerülő, nagyteherbírású, az országos mellékút hálózat részét képező út elkészítését, szintbeli vasúti átjáróval az Újvilágnál.
• Beindítjuk az új városközpont lakásépítési koncepcióját.
• Kibővítjük a városközponti parkolási lehetőségeit.
• Elkezdjük a bérlakások építési terveinek gyakorlati megvalósítását.
• Az elővárosi vasúti közlekedés megvalósulása esetén az Újvilágnál és közel a Bólyai utcai vasúti átjáróhoz vasúti megállókat terveztünk.
• Lobbizni fogunk a Debrecenbe vezető 3316-os út felújításáért.
• Tárgyalásokat kezdeményezünk a Debrecenbe vezető kerékpárút építéséről.

Gazdasági infrastruktúra
• Megépítjük a már régen tervezett iparvágányt a Hexa mögött. Így húsüzemnél egy új iparterületet tudnánk nyitni.
• Folytatjuk az Újkert soron megépült útat az újtelep hátsó része mögött, egészen a húsüzemi részig.
• Az Újkert sori utat bele szeretnénk kötni a Szigetkert külső részén megépítendő új útba, így kialakulna a lakókörzeten kívüli, az ipari parkokat közvetlenül a debreceni úttal összekötő, a várost az ipari forgalomtól mentesítő út.
• Napelem parkot létesítünk a közmű díjak mérséklésére.
Természetesen az élet nagy forgatókönyv író. A lehetőségek folyamatos figyelésével és kiaknázásával, más projektek is megvalósításra kerülhetnek.

Hegedűs Péter

7. Pályázatok

• Törekszünk minden futó pályázatunk megvalósítására.
• A régi, alul finanszírozott projektek megvalósítására a túlterhelt építőipari piacon nehéz kivitelezőt találni, ezért fokozottan számítunk a helyi tőkeerős vállalkozóinkra.
• Egyik legfontosabb feladatunk a pályázatok befejezéséhez szükséges önerő biztosítása.
• Csökkentenünk kell a közbeszerzések lebonyolításához szükséges időt úgy, hogy a napi munkát lassító helyi szabályozást újra gondoljuk.
• A nagyobb önállóság és kreativitás érdekében létrehozunk egy önálló pályázat figyelő és író munkacsoportot.
• A korábbi tevékenysége során bizonyított eredményesség és a gyorsaság lesz a döntő szempont, a közbeszerző kiválasztásánál.

Kiemelt figyelmet fordítunk a következő projektekre:
• Az uszoda befejezése
• Újtelepi szegregációs fejlesztés
• Böszörményi úti ipari park megvalósítása
• Városi piac felújítása

LETÖLTHETŐ KIADVÁNYOK

oneletrajz

Önéletrajz
Hegedüs Péter

szorolap

Szórólap
Hegedüs Péter

szórólap

Szórólap
Képviselőjelöltek 

Kampányprogram

Közösen Balmazújvárosért
Kampányprogram